Tăng thời hạn vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP mà Chính phủ ban hành quy định về mức vốn cho vay tối đa khi mua, thuê mua nhà ở xã hội là bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà.

Thời hạn vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội tối đa là 25 năm

Tăng thời hạn vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP mà Chính phủ ban hành quy định về mức vốn cho vay tối đa khi mua, thuê mua nhà ở xã hội là bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà.

Tăng thời hạn vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội

Nghị định số 49/2021/NĐ-CP mà Chính phủ ban hành quy định về mức vốn cho vay tối đa khi mua, thuê mua nhà ở xã hội là bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà.

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NÐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó có quy định về mức vốn, lãi suất, thời hạn vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

3 tòa nhà cao tầng

Thời hạn vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội tối đa là 25 năm. Ảnh minh họa

Cụ thể, Nghị định số 49 quy định, trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà. Nếu xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ. 

Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên so với tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Theo Thanhnienviet

Tag:  Đất Nền Đồng Phú  Bất Động Sản Bình Phước    Giá Đất Nền TTHC Đồng Phú    Địa Ốc Phú Thịnh Group   Đất Nền KCN Đồng Phú  Đất Nền KDL Sinh Thái Đảo Yến Sơn Hà  Đất Nền TT. Tân Phú

Zalo
favebook
Go Top
tintuc_detail-tintuc