CTY CP ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP - XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG ƯỚC MƠ - ĐẤT NỀN GIÁ 500TR - VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - TIỆN ÍCH NỘI KHU - DIỆN TÍCH LỚN - SỔ SẴN - ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ, NGÂN HÀNG VIB HỖ TRỢ TỐI ĐA LÊN TỚI 70% - LIÊN HỆ: 0967 255 099 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP BẮC TÂN UYÊN, BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN BÌNH DƯƠNG, DỰ ÁN TIỀM NĂNG BÌNH DƯƠNG, TIN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN GIÁ RẺ BÌNH DƯƠNG, ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP, DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN LẬP , KHU NHÀ Ở TÂN LẬP , ĐẤT NỀN HIỆP AN , ĐẤT NỀN HIỆP AN THỦ DẦU MỘT , PHƯƠNG TRƯỜNG AN , KHU NHÀ Ở TUẤN ĐIỀN PHÚC , ĐẤT VSIP 2 , Vita Riverside, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoài, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú 

CTY CP ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP - XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG ƯỚC MƠ - ĐẤT NỀN GIÁ 500TR - VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - TIỆN ÍCH NỘI KHU - DIỆN TÍCH LỚN - SỔ SẴN - ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ, NGÂN HÀNG VIB HỖ TRỢ TỐI ĐA LÊN TỚI 70% - LIÊN HỆ: 0967 255 099 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP BẮC TÂN UYÊN, BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN BÌNH DƯƠNG, DỰ ÁN TIỀM NĂNG BÌNH DƯƠNG, TIN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN GIÁ RẺ BÌNH DƯƠNG, ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP, DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN LẬP , KHU NHÀ Ở TÂN LẬP , ĐẤT NỀN HIỆP AN , ĐẤT NỀN HIỆP AN THỦ DẦU MỘT , PHƯƠNG TRƯỜNG AN , KHU NHÀ Ở TUẤN ĐIỀN PHÚC , ĐẤT VSIP 2 , Vita Riverside, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoài, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú 

CTY CP ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP - XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG ƯỚC MƠ - ĐẤT NỀN GIÁ 500TR - VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - TIỆN ÍCH NỘI KHU - DIỆN TÍCH LỚN - SỔ SẴN - ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ, NGÂN HÀNG VIB HỖ TRỢ TỐI ĐA LÊN TỚI 70% - LIÊN HỆ: 0967 255 099 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP BẮC TÂN UYÊN, BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN BÌNH DƯƠNG, DỰ ÁN TIỀM NĂNG BÌNH DƯƠNG, TIN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN GIÁ RẺ BÌNH DƯƠNG, ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP, DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN LẬP , KHU NHÀ Ở TÂN LẬP , ĐẤT NỀN HIỆP AN , ĐẤT NỀN HIỆP AN THỦ DẦU MỘT , PHƯƠNG TRƯỜNG AN , KHU NHÀ Ở TUẤN ĐIỀN PHÚC , ĐẤT VSIP 2 , Vita Riverside, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoài, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú 

CTY CP ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP - XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG ƯỚC MƠ - ĐẤT NỀN GIÁ 500TR - VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - TIỆN ÍCH NỘI KHU - DIỆN TÍCH LỚN - SỔ SẴN - ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ, NGÂN HÀNG VIB HỖ TRỢ TỐI ĐA LÊN TỚI 70% - LIÊN HỆ: 0967 255 099 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP BẮC TÂN UYÊN, BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN BÌNH DƯƠNG, DỰ ÁN TIỀM NĂNG BÌNH DƯƠNG, TIN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN GIÁ RẺ BÌNH DƯƠNG, ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP, DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN LẬP , KHU NHÀ Ở TÂN LẬP , ĐẤT NỀN HIỆP AN , ĐẤT NỀN HIỆP AN THỦ DẦU MỘT , PHƯƠNG TRƯỜNG AN , KHU NHÀ Ở TUẤN ĐIỀN PHÚC , ĐẤT VSIP 2 , Vita Riverside, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoài, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú 

CTY CP ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP - XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG ƯỚC MƠ - ĐẤT NỀN GIÁ 500TR - VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - TIỆN ÍCH NỘI KHU - DIỆN TÍCH LỚN - SỔ SẴN - ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ, NGÂN HÀNG VIB HỖ TRỢ TỐI ĐA LÊN TỚI 70% - LIÊN HỆ: 0967 255 099 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP BẮC TÂN UYÊN, BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN BÌNH DƯƠNG, DỰ ÁN TIỀM NĂNG BÌNH DƯƠNG, TIN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN GIÁ RẺ BÌNH DƯƠNG, ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP, DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN LẬP , KHU NHÀ Ở TÂN LẬP , ĐẤT NỀN HIỆP AN , ĐẤT NỀN HIỆP AN THỦ DẦU MỘT , PHƯƠNG TRƯỜNG AN , KHU NHÀ Ở TUẤN ĐIỀN PHÚC , ĐẤT VSIP 2 , Vita Riverside, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoài, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú 
CTY CP ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP - XÂY GIÁ TRỊ - DỰNG ƯỚC MƠ - ĐẤT NỀN GIÁ 500TR - VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA - TIỆN ÍCH NỘI KHU - DIỆN TÍCH LỚN - SỔ SẴN - ĐẤT TẠI ĐÔ THỊ, NGÂN HÀNG VIB HỖ TRỢ TỐI ĐA LÊN TỚI 70% - LIÊN HỆ: 0967 255 099 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP BẮC TÂN UYÊN, BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN BÌNH DƯƠNG, DỰ ÁN TIỀM NĂNG BÌNH DƯƠNG, TIN BẤT ĐỘNG SẢN MỚI NHẤT BÌNH DƯƠNG, ĐẤT NỀN GIÁ RẺ BÌNH DƯƠNG, ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH GROUP, KHU DÂN CƯ TÂN LẬP, DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TÂN LẬP , KHU NHÀ Ở TÂN LẬP , ĐẤT NỀN HIỆP AN , ĐẤT NỀN HIỆP AN THỦ DẦU MỘT , PHƯƠNG TRƯỜNG AN , KHU NHÀ Ở TUẤN ĐIỀN PHÚC , ĐẤT VSIP 2 , Vita Riverside, Đất Nền Đồng Xoài, Đất Nền Đồng Phú, Đất Nền TTHC Đồng Phú, Đất Nền TT Tân Phú, Đất Nền Đảo Yến Sơn Hà, Đất Nền KCN Đồng Phú, KCN Đồng Phú A, KCN Đồng Phú B, Đồng Phú, Trung Tâm Hàng Chính Huyện Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Đồng Xoài, Đất Nền TX. Đồng Phú, Thị Xã Đồng Phú 
Chuyên gia phong thủy chỉ cách nâng cao giá trị ngôi nhà trước khi bán

Phong thủy ngôi nhà bao gồm vị trí, cách cục tổng thể và kiến trúc, nội thất bên trong. Yếu tố vị trí là bất biến không thể thay đổi được, nhưng bạn có thể cải tạo vẻ ngoài và các bố trí bên trong để giúp nâng cao giá trị ngôi nhà trước khi bán:

1. Tạo cho ngôi nhà vẻ ngoài tươi sáng, thoáng đãng

Vẻ ngoài ngôi nhà là điều đầu tiên người mua sẽ nhìn thấy. Vì chỉ có một cơ hội duy nhất để tạo ấn tượng đầu tiên nên mặt ngoài ngôi nhà cũng quan trọng như bên trong. Nếu tường nhà bị bong tróc, cố gắng trát và sơn lại, đừng để vẻ ngoài cũ kỹ làm giảm đi giá trị của ngôi nhà.

Nếu lớp sơn bên ngoài ngôi nhà đã cũ, rêu mốc, nên sơn lại toàn bộ bằng màu sắc trung tính, nhẹ nhàng và tươi tắn. Những màu trung tính thường sẽ thu hút nhiều đối tượng khách hàng hơn là những gam màu quá nổi.

Nếu nhà có vườn, hãy cắt tỉa cây cỏ gọn gàng và trồng thêm một vài khóm hoa, làm mới đồ nội thất ngoài trời để tăng thêm sức hấp dẫn. Tuy nhiên nhớ chú ý không nên để quá nhiều cây rậm rạp tránh bị rối. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia Phong thủy hiện đại, việc bỏ ra một khoản tiền trang hoàng cảnh quan bên ngoài (không quá tốn kém) sẽ giúp căn nhà trở nên giá trị hơn trong mắt người mua.

Đầu tư cảnh quan bên ngoài sẽ làm ngôi nhà trở nên giá trị hơn. Ảnh minh họa

2. Loại bỏ bớt đồ dùng cũ hỏng, tăng thêm chất liệu thân thiện môi trường

Nhiều gia chủ nghĩ rằng nhà sắp bán thì không cần dọn dẹp các đồ đạc cũ hỏng ít dùng vì có thể hữu ích với người chủ mới. Điều này hoàn toàn sai lầm. Bạn hãy dọn dẹp hết các đồ cũ hỏng không dùng đến vì chúng phát sinh các năng lượng khí tiêu cực. Khi đến xem một ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, đồ dùng còn bền đẹp khách sẽ hài lòng hơn là một núi đồ cũ mới lộn xộn.

Những món đồ dùng thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng cũng giúp ngôi nhà của bạn hấp dẫn hơn đối với người mua. Ví dụ như thay bóng đèn compact bằng đèn LED, hay thay mới một vài món đồ làm từ gốm, mây tre đan...

3. Cải tạo căn bếp

Nhiều người rất coi trọng khu vực bếp, đặc biệt nếu vị khách đó là nữ giới. Trong đó, cách bố trí bếp, các thiết bị nhà bếp sẽ rất được chú ý. Vì vậy, bạn nên cân nhắc việc hiện đại hóa khu vực này để tăng giá trị cho ngôi nhà. Cách làm đơn giản và tốn ít chi phí nhất là sơn lại tủ bếp, loại bỏ thiết bị cũ hỏng, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng. 

4. Cải tạo khu vực phòng tắm

Phòng tắm là một trong những phòng quan trọng nhất, đặc biệt là phòng tắm chính của chủ nhà. Làm mới nó sẽ mang lại giá trị cao hơn cho ngôi nhà của bạn. Nếu bạn đã sử dụng phòng tắm nhiều năm mà chưa tu sửa, nên thay thế vòi tắm và bồn rửa với thiết kế hiện đại hơn để căn phòng nhanh chóng bắt kịp các xu hướng mới. Hãy đảm bảo rằng phòng tắm không có thiết bị nào bị hư hỏng như vòi rỉ nước, tay nắm cửa rỉ sét...

5. Thêm không gian mở cho ngôi nhà

Ngôi nhà trước khi rao bán được dọn sạch sẽ và bỏ bớt vách ngăn.

Bỏ bớt vách ngăn giúp ngôi nhà rộng rãi và có giá trị hơn

Không gian mở có tác động rất lớn đến giá trị của ngôi nhà. Những ngôi nhà có mặt tiền hoặc ban công, cửa sổ lớn hơn được bán thành công nhiều hơn. Do đó, nên cố gắng tạo ra nhiều không gian mở để tối đa hóa giá trị của ngôi nhà. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách mở rộng cửa sổ, ban công, bỏ vách ngăn không cần thiết, tạo sự liên thông cho những khu vực gần nhau... Nếu có lợi thế về tài chính, bạn có thể nghĩ đến việc tạo thêm một sàn gỗ ngoài trời, mở rộng mái hiên...

6. Dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa

Một ngôi nhà sạch sẽ đương nhiên sẽ có giá trị cao hơn một ngôi nhà bụi bặm, tồi tàn. Chẳng khách hàng nào muốn xuống tiền nếu họ thấy ngôi nhà tương lai vừa hôi hám vừa bẩn thỉu. Ngôi nhà sạch sẽ tạo cảm giác như nó vẫn còn mới và có giá hơn. Nếu bạn có thời gian, chọn một ngày cuối tuần đầu tư vào việc dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới. Nếu không có thời gian, cũng nên thuê dịch vụ dọn dẹp. 

7. Thuê chuyên gia chụp ảnh

Sau tất cả các bước, ngôi nhà của bạn cuối cùng đã sẵn sàng để bán và bạn muốn đưa nó lên các trang rao bán nhà hoặc treo biển phía bên ngoài. Trong thời đại ngày nay, phần lớn quá trình tìm kiếm nhà được thực hiện trực tuyến. Người mua có thể sẽ nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà của bạn trước khi họ đến trực tiếp. Vì thế, một bức ảnh đáng giá hơn cả ngàn lời giới thiệu. Hãy chọn một thợ ảnh chuyên nghiệp giúp bạn chụp các góc khác nhau của ngôi nhà. Những bức ảnh đẹp sẽ giúp ngôi nhà hấp dẫn hơn đối với người mua và tăng giá trị của nó lên.

Theo Thanhnienviet

Tag:  Đất Nền Đồng Phú  Bất Động Sản Bình Phước    Giá Đất Nền TTHC Đồng Phú   Tin Bất Động Sản Bình Dương Mới Nhất     Địa Ốc Phú Thịnh Group   Đất Nền KCN Đồng Phú  Đất Nền KDL Sinh Thái Đảo Yến Sơn Hà  Đất Nền TT. Tân Phú

https://goo.gl/maps/oR8y9CxSVyyXy6d27
Zalo
favebook
Go Top